Αναζήτηση
Χάρτης
Επιλογή χρώματος
Προσβασιμότητα
3 MIN
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Athinorama suggests. Ιnsider tips και προτάσεις από τον leader city guide της Αθήνας

Image not found

νδιαφέρστ να νημρωθίτ για ό,τι νέο και νδιαφέρον τρέχι στην ταξιδιωτική πικαιρότητα της λλάδας, να ανακαλύψτ την Αθήνα νός insider, αλλά και τη μυστική λλάδα που έχι να προτίνι ιδιαίτρς μπιρίς σ όσους έχουν τη διάθση να ακολουθήσουν δρόμους πέρα από τα κλασικά; Μίντ συντονισμένοι μ τα post Athinorama Suggests που θα ανβαίνουν σ τακτά διαστήματα σ αυτό το blog και στο μηνιαίο newsletter του Visit Greece και θα καλύπτουν όλα τα παραπάνω. Το «αθηνόραμα» ίναι δώ και 40 χρόνια ο leader city guide της Αθήνας που μέσα από τις σλίδς του βδομαδιαίου πριοδικού του και το www.athinorama.gr , μ ιδίκυση στον πολιτισµό, τη γαστρονοµία, το ταξίδι και τη φιλοσοφία του λύθρου χρόνου, έχι διαµορφώσι το υ ζην του σύγχρονου Έλληνα. Το αθηνόραμα αγαπά το ταξίδι και ίναι το πρώτο brand στην λλάδα που το αντιμτώπισ μ σοβαρό και σύγχρονο τρόπο, πνδύοντας σ αυτό μ μπιρία, ξιδίκυση και αξιολογικά κριτήρια και αποτλώντας σήμρα τον πιο έγκυρο τίτλο στο χώρο. Το www.athinoramatravel.gr ίναι ένα ξιδικυμένο site που ίναι οργανωμένο έτσι ώστ να απαντάι σ κάθ ανάγκη του σύγχρονου ταξιδιώτη, μ όλη την μπιρία μιας ομάδας, η οποία δώ και δκατίς έχι ανοίξι νέους δρόμους στο ταξιδιωτικό ρπορτάζ μ ξιδικυμένς ταξιδιωτικές κδόσις, όπως το πριοδικό αθηνόραµα Travel, το Νο 1 lifestyle λληνικό πριοδικό για το ταξίδι. Παράλληλα, ο Alpha Guide, ο online ταξιδιωτικός οδηγός από το αθηνόραμα μ τα Καλύτρα Ξνοδοχία και στιατόρια της λλάδας ίναι ο µοναδικός στην λλάδα ταξιδιωτικός οδηγός που καταγράφι, σχολιάζι και αξιολογί πάνω από 3.000 ξνοδοχία και στιατόρια σ όλη τη χώρα. Σύντομα θα ίναι έτοιμη η αγγλική version του που θα γίνι το πιο χρήσιμο ργαλίο σας, για να σχδιάστ τα ταξίδιά σας στην λλάδα – μ αξιολογημένς προτάσις που καλύπτουν κάθ στιλ και budget: από μικρά αυθντικά ταβρνάκια μέχρι γαστρονομικά στιατόρια κι από οικογνιακούς ξνώνς στο βουνό μέχρι κορυφαία καλοκαιρινά resort. Το αθηνόραμα γνωρίζι όσο κανίς άλλος στην λλάδα τη γαστρονομία και ανάμσα στους θσμούς που έχι καθιρώσι ξχωρίζουν οι Χρυσοί Σκούφοι, τα λληνικά βραβία γαστρονομίας στα καλύτρα στιατόρια της λλάδας, το φστιβάλ λλάδα Γιορτή Γύσις που αναδικνύι τα ποιοτικά λληνικά προϊόντα διατροφής, και τα Θατρικά Βραβία Κοινού, ο πιο σημαντικός αντίστοιχος θσμός στη χώρα. Το αθηνόραμα διαθέτι δύο ακόμη ξικικυμένα sites, το www.athinoramaumami.gr , το μοναδικό website στην λλάδα που ασχολίται σ βάθος μ το φαγητό, το κρασί, το αλκοόλ, τα προϊόντα διατροφής και όλο το σχτικό know-how, και το www.athinoramadigital.gr που στιάζι στην τχνολογία και το home entairtainment.