Αναζήτηση
Χάρτης
Επιλογή χρώματος
Προσβασιμότητα

Θέματα υγείας & Ταξιδιωτικής Ασφάλειας

Προετοιμαστείτε για το ταξίδι σας

Αν προέρχεστε από χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και χρειαστείτε στην Ελλάδα αναγκαία υγειονομική περίθαλψη, πρέπει να προμηθευτείτε πριν το ταξίδι σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή άλλο νόμιμο Κοινοτικό έγγραφο, το οποίο θα εκδώσει ο αρμόδιος ασφαλιστικός σας φορέας και με βάση το οποίο καλύπτεται μέρος ή το σύνολο των εξόδων νοσηλείας, κατά την παραμονή σας στην Ελλάδα.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η αναγκαία περίθαλψη στην Ελλάδα χορηγείται από:
 • τις Μονάδες Υγείας ή τα κατά τόπους ιατρεία
 • τα Περιφερειακά Ιατρεία (πρώην αγροτικά) ή τα Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ.
 • τα συμβεβλημένα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων.

Αν προέρχεστε από χώρα εκτός ΕΕ και προετοιμάζετε το ταξίδι σας στην Ελλάδα, σας συμβουλεύουμε να έρθετε σε επικοινωνία με τον ασφαλιστικό σας φορέα πριν ταξιδέψετε.

Όταν βρίσκεστε στην Ελλάδα, σας συμβουλεύουμε να έχετε κρατημένα τα παρακάτω τηλέφωνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 • Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης: 112
 • EKAB (ασθενοφόρα): 166
 • SOS Ιατροί : 1016
 • Εφημερεύοντα Νοσοκομεία και Κλινικές: 1434
 • Φαρμακεία: 1434
 • Τηλεφωνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων: 2107793777
 • Άμεση δράση: 100
 • Τουριστική Αστυνομία: 1571