Αναζήτηση
Χάρτης
Επιλογή χρώματος
Προσβασιμότητα
Πανοραμική άποψη της πυκνοκατοικημένης πόλης

Σέρρες

Kλιματικά δεδομένα

Μέσες τιμές 2010-2019

Πηγή: Μετεωρολογικοί σταθμοί Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr

Μεγάλη πόλη της βόρειας Ελλάδας με ιστορική φυσιογνωμία (55.000 κάτοικοι). Ιδρύθηκε τον 12ο αι. π.Χ. και υπάρχει αναφορά του Ηροδότου για την πόλη με το όνομα Σίρις ή Παιονική.

Η πόλη των Σερρών γνώρισε πνευματική και οικονομική άνθηση κατά τον 18ο και τον 19ο αι. Οι σοβαρές καταστροφές έγιναν από τους Βούλγαρους, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αι. Στις μέρες μας, αποτελεί το διοικητικό και οικονομικό κέντρο του νομού. Απέχει 587 χλμ. ΒΑ από την Αθήνα και 80 χλμ. ΒΑ από τη Θεσσαλονίκη.
BY CAR
Από Αθήνα μέσω ΠΑΘΕ(Αθήνα-Θεσ/νίκη), και συνεχίζετε μέσω ΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών,η διαδρομή είναι 6,5 ώρες.Από Θεσσαλονίκη μέσω Εγνατίαςκαι συνεχίζετε μέσω ΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών η διαδρομή διαρκεί 1 ώρα περίπου.

Άλλοι προορισμοί

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ