Μνημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Ο ελληνικός χώρος από τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (330 - 1453 μ.Χ), συνδέθηκε άρρηκτα με την ορθόδοξη ανατολική χριστιανική εκκλησία, η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα χρόνια της τουρκοκρατίας για τη διατήρηση της γλώσσας και της ταυτότητας των Ελλήνων, ενώ ο κλήρος συμμετείχε ενεργά στην Επανάσταση του 1821 για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους.  Πληθώρα εκκλησιών και μοναστηριών αποτελούν πραγματικά μνημεία αρχιτεκτονικής, ενώ η περιρρέουσα ατμόσφαιρά τους προκαλεί στον επισκέπτη το αίσθημα της κατάνυξης.

Image not found

Όλα τα Μνημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Οι ορθόδοξες εκκλησίες και τα μοναστήρια αποτέλεσαν πάντοτε σημαντικούς τόπους συνάθροισης, κοινωνικής συνοχής και αναφοράς.