Αναζήτηση
Χάρτης
Επιλογή χρώματος
Προσβασιμότητα
1 MIN
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας «Μέγας Αλέξανδρος»

Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας «Μέγας Αλέξανδρος» ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1972, με στόχο τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ξενόγλωσσους. Από το 1995 αποτελεί τμήμα του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου και προσφέρει μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας σε ξένους για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2), αλλά και ειδικά προγράμματα, όπως Ελληνικά για Ειδικούς - Επαγγελματικούς σκοπούς (επιχειρηματικά, επιστημονικά), Αρχαία Ελληνικά, Σεμινάρια επιμόρφωσης Καθηγητών κ.ά. Επιπλέον, στα Προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, διαλέξεις για την ελληνική ιστορία, μουσική και λογοτεχνία, μαθήματα ελληνικών χορών, παρακολούθηση ελληνικών ταινιών, περίπατοι και φαγητό σε παραδοσιακές αθηναϊκές γωνιές κ.ά. Από την αρχή της λειτουργίας του, το Σχολείο ασχολήθηκε και με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την ελληνική γλώσσα, με βιβλία και εκπαιδευτικό λογισμικό. Συμμετείχε και εξακολουθεί να το κάνει σε πολλά Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα («Ταξίδι στην Ελλάδα», «Τραγουδώ ελληνικά», «Γνωρίζεις ήδη ελληνικά», «Διαδρομές από τα αρχαία στα νέα ελληνικά», «Pos matome Griko» κ.ά.), με εταίρους Κλασικά Λύκεια, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς της Ευρώπης. Παραρτήματα του Σχολείου λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά (Κρήτη), ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Ξενώνα Vouno Village Appts, στο νησί της Χίου. Βασιλική Καβάγια Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο  Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας «Μέγας Αλέξανδρος»