Αναζήτηση
Χάρτης
Επιλογή χρώματος
Προσβασιμότητα
2 MIN
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

STAGING THE DOMESTIC

Image not found

ην Πέμπη 16 Οκωβρίου 2014 σις 19:00 ο Salon de Bricolage και η επιμελήρια Άννα Χαζηνάσιου. παρουσιάζουν σην αδελφοποιημένη ιδιωική Λέσχη The Hospital Club ου Λονδίνου, ην ομαδική έκθεση με ίλο "Staging the domestic". Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι ις 7 Δεκεμβρίου 2014. α εγκαίνια ης έκθεσης θα πραγμαοποιηθούν παράλληλα με α εγκαίνια ης Frieze Art Fair London, μία από ις σημανικόερες εκθέσεις Σύγχρονης έχνης σον κόσμο και σημείο συνάνησης για η διεθνή εικασική δημιουργία. Ο ίλος "Staging the domestic", εμπνευσμένος από έργο ου εικασικού Κωσή Βελώνη, έχει διή σημασία. Ο όρος "domestic" χρησιμοποιείαι ση συγκεκριμένη έκθεση και με ις δύο ου έννοιες. Αναφέρεαι δηλαδή σο οικιακό αλλά και σο εγχώριο. Άρα ο ίλος θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως "οποθεώ - σκηνοθεώ έργα έχνης σο οικιακό περιβάλλον" αλλά και ως "σκηνοθεώ ην εγχώρια ελληνική έχνη εκός συνόρων", επισημαίνει η επιμελήρια Άννα Χαζηνάσιου. Καλλιέχνες όπως ο Κωσής Βελώνης, η Μαρίνα Βερνίκου, ο Αλέξανδρος Γεωργίου, ο Απόσολος Γεωργίου, ο Πάνος Κοκκινιάς, η Βένια Μπεχράκη, ο Άγγελος Πλέσσας, η Γεωργία Σαγρή, η Δανάη Σράου, η Έλενα Σύρακα, ο Πάνος σαγκάρης, ο Αλέξανδρος Ψυχούλης και η Μαναλίνα Ψωμά εκφράζοναι με ποικίλα εικασικά μέσα όπως η ζωγραφική, η φωογραφία, ο σχέδιο, η γλυπική και οι in situ (επιόπιες) διαδικυακές εγκαασάσεις. Θα παρουσιάσουν μέσα από διαφορεικές σύγχρονες προσεγγίσεις μια σειρά έργων, α οποία δημιουργούν έναν διάλογο με σόχο να ερευνηθεί η ιδέα ης αισθηικής και πνευμαικής ανάασης, που δημιουργεί η έχνη σε επίπεδο βιωμαικό, μέσα σον "οίκο μας". Ένας ακόμα κοινός παρονομασής, που συνδέει α περισσόερα έργα είναι η ένονη εσωερικόηα και υπαρξιακή αναζήηση, που α χαρακηρίζει. Οι καλλιέχνες επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα ανίδοο για αυή ην αγχωική καάσαση, που υφίσααι καθημερινά ο ανθρώπινο μυαλό. α έργα ους ηρεμούν αισθηικά ην ψυχή και επιδιώκουν να ροφοδοήσουν ην έννοια ου κααφυγίου ανικαοπρίζονας η αναγκαιόηα ης έχνης σε καοικίες ανθρώπων. * ο "he Ηospital Club", ο οποίο ιδρύθηκε ο 2004 από ον Paul Allen (συνιδρυή ης Microsoft) και ον David Stewart (ων Eurythmics), είναι μια από ις πιο επιυχημένες ιδιωικές λέσχες ου Λονδίνου με πολύ σημανικό δικό ου καλλιεχνικό μήμα (art section) και πλήρες εκθεσιακό πρόγραμμα. Ευχαρισούμε θερμά ους Χορηγούς μας Aegean Airlines και Gras Savoye Willis. Επιμέλεια Άννα Χαζηνάσιου