Αναζήτηση
Χάρτης
Επιλογή χρώματος
Προσβασιμότητα

COVID - 19

Greece Health First

Θέλετε να ταξιδέψετε το επόμενο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα; Οι ακόλουθες πληροφορίες θα σας φανούν χρήσιμες πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

Φόρμα Εντοπισμού Επιβάτη (PLF) συμβατή με το GDPR, δεν είναι πλέον υποχρεωτικό έγγραφο για την είσοδο στη χώρα. Προαιρετικά, μπορείτε να την συμπληρώσετε προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό αρνητικού ή θετικού αποτελέσματος εξέτασης για Covid-19.  Μπορείτε να βρείτε τη φόρμα στο travel.gov.gr

Σχετικά με την προετοιμασία του ταξιδιού σας και την ασφαλή διαμονή σας, δημιουργήσαμε μια ξεχωριστή ιστοσελίδα GREECE HEALTH FIRST, στην οποία συγκεντρώσαμε όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που σας απασχολούν, για να απολαύσετε το ταξίδι σας στην Ελλάδα με ασφάλεια!

Σας ενημερώνουμε ότι τα κυβερνητικά μέτρα για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα διαμορφώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει των τελευταίων επιδημιολογικών εξελίξεων.